Hjem > Om os > Fortrolighedspolitik

Zhejiang Mesa Sanitary Co, Ltd

Fortrolighedspolitik


GENEREL

MESABath Inc. ("MESA", "vi" eller "os") respekterer din forventning om privatlivets fred, når du besøger www.MESA.com og alle relaterede hjemmesider. Formålet med denne fortrolighedserklæring er at informere dig om de typer af personlige oplysninger (som defineret nedenfor), som MESA indsamler, bruger og afslører. Denne erklæring forklarer, hvordan vi bruger og videregiver de personlige oplysninger, de valg du har om sådan brug og offentliggørelse, og hvordan du kan rette op på disse oplysninger. Denne fortrolighedserklæring gælder for indsamling, brug og videregivelse af personlige oplysninger fra MESA

"Personlige oplysninger" er enhver information, der kan identificeres med dig som individ. Disse oplysninger kan omfatte (men ikke begrænset til) dit navn, din postadresse, telefonnummer, e-mail-adresse, business faxnummer, alder og beskæftigelseshistorie. Personlige oplysninger indeholder dog ikke dit navn, firmanavn eller firmanavn og firmanavn i din egenskab af medarbejder hos en organisation.


Fra tid til anden kan vi foretage ændringer af denne fortrolighedserklæring. Fortrolighedserklæringen er gældende som den sidste opdaterede dato, der vises øverst på denne side. Vi behandler Personlige Oplysninger på en måde, der er i overensstemmelse med Fortrolighedserklæringen under hvilken den blev indsamlet, medmindre vi har Deres samtykke til at behandle det ellers. Denne fortrolighedserklæring gælder for enhver information, vi indsamler eller modtager om dig, fra enhver kilde.
Vi sikrer, at alle tredjeparter, der er involveret i at udføre tjenester på vores vegne, og som er forsynet med personlige oplysninger, er kontraktligt forpligtet til at overholde hensigten med denne fortrolighedserklæring og vores privatlivspraksis.


Vi har gennemført fysiske, organisatoriske, kontraktmæssige og teknologiske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine personlige oplysninger mod tab eller tyveri, uautoriseret adgang, offentliggørelse, kopiering, brug eller modifikation. De eneste medarbejdere, der får adgang til dine personlige oplysninger, er dem, der har en forretningsbehov, eller hvis opgaver med rimelighed kræver, at de har adgang til sådanne oplysninger.


INDSAMLING AF PERSONOPLYSNINGER
Vi samler altid dine personlige oplysninger med retfærdige og lovlige midler (f.eks. Når du indtaster oplysninger på MESA hjemmesider eller under offline kontakter, som MESAmay har med dig). Vi må muligvis indsamle personlige oplysninger fra dig direkte og / eller fra tredjepart, hvor vi har fået dit samtykke til at gøre det eller som ellers krævet eller lovligt tilladt. Som følge heraf kan oplysninger indsamles ved din brug af MESA websteder, herunder (men ikke begrænset til) at sende os e-mails; gennemførelse af undersøgelser og indgive ansættelsesansøgninger.

Desuden kan du og din webbrowser også sende oplysninger, som MESA automatisk indsamler, når du søger på MESA-websteder. Disse oplysninger kan kombineres med andre personlige oplysninger, du har angivet. Den eneste anden type information, der automatisk leveres til MESA, er den type computer, operativsystem og browser, du bruger. Disse oplysninger leveres af din browser, som MESA kan bruge til at forbedre udførelsen af dens hjemmeside.

MESA kan også placere små datafiler kaldet "cookies" i browserens fil på din computers harddisk. Disse cookies identificerer automatisk din browser til MESA-serveren, når du interagerer med en MESA-hjemmeside. MESA bruger cookies til at optage webstedsdata. De fleste browsere accepterer automatisk cookies, men du kan som regel ændre din browserindstilling for at forhindre accept af cookies. Vær opmærksom på, at visse websider muligvis ikke fungerer korrekt, hvis du vælger ikke at acceptere cookies.

Vi opbevarer de personlige oplysninger, som vi indsamler enten på MESA-kontorer eller hos en tjenesteyder i provinsen Quebec, Canada.


Samtykker i at indsamle personlige oplysninger
Vi opnår generelt dit samtykke inden indsamling, og under alle omstændigheder, før du bruger eller offentliggør dine personlige oplysninger til ethvert formål. Du kan give dit samtykke til os mundtligt, elektronisk eller skriftligt. Den form for samtykke, som vi søger, herunder om det er udtrykt eller underforstået, vil i høj grad afhænge af følsomheden af de personlige oplysninger og de rimelige forventninger, du måtte have under omstændighederne.


ANVENDELSE AF PERSONOPLYSNINGER
Vi identificerer de formål, som vi bruger dine personlige oplysninger på, når vi indsamler sådanne oplysninger fra dig og henter dit samtykke, under alle omstændigheder forud for sådan brug. Vi bruger generelt dine personlige oplysninger til følgende formål ("formål"):
at svare på dine henvendelser
at reagere på klager over produkter eller tjenester, produktkrav eller anmodninger om produktinformation
at indsamle dine personlige oplysninger i aggregeret form for at udvikle forbrugerprofiler, udføre salgsanalyser og identificere markedsmuligheder og strategier
at rådgive dig om nye produkter og tjenester, som kan være af interesse for dig;
at indsamle udtalelser og bemærkninger vedrørende MESAs operationer
at tilføje dig til MESA mailinglisten (e);
at ansætte til stillinger hos MESA og at behandle din ansøgning om beskæftigelse og dit CV;
at styre vores hjemmesider
at undersøge juridiske krav
Sådanne formål, for hvilke MESA kan få tilladelse fra tid til anden og
sådanne andre anvendelser som måtte være tilladt eller krævet i henhold til gældende lovgivning.


OPPAVELSE AF PERSONOPLYSNINGER
Vi identificerer til hvem og for hvilke formål vi afslører dine personlige oplysninger, på det tidspunkt indsamler vi sådanne oplysninger fra dig og får dit samtykke til sådan oplysning. For eksempel kan vi overføre dine personlige oplysninger til tredjeparts tjenesteudbydere, hvem vi har en kontraktsaftale med passende privatlivsnormer, hvor sådanne tredjeparter hjælper os med formålet.

Generelt vil vi kun videregive personlige oplysninger til sådanne personer, som du giver dit samtykke til. Uanset ovenstående kan vi også fremsende personlige oplysninger til en potentiel erhverver i forbindelse med en transaktion, der indebærer salg af nogle eller hele MESA's virksomhed (i hvilket tilfælde vil den nye virksomheds brug af dine personlige oplysninger fortsætte med at være begrænset af gældende lovgivning), eller som ellers tilladt eller krævet i loven.

Derudover kan vi sende personlige oplysninger uden for landet til de ovenfor angivne formål, herunder for proces og opbevaring af tjenesteudbydere i forbindelse med sådanne formål. Du skal dog bemærke, at i det omfang, at personlige oplysninger er uden for landet, er det underlagt lovgivningen i det land, hvor det holdes, og det kan være underlagt offentliggørelse til regeringer, domstole eller retshåndhævende myndigheder eller lovgivende myndigheder agenturer i et sådant andet land i henhold til lovgivningen i et sådant land.


TILGÆNGELIG / REVISION AF DIN PERSONLIGE OPLYSNINGER
Vi kan føre en oversigt over dine personlige oplysninger, korrespondance eller kommentarer, i en fil, der er specifik for dig. Vi vil udnytte, oplyse eller bevare dine personlige oplysninger så længe som nødvendigt for at opfylde de formål, som de personlige oplysninger blev indsamlet til og som tilladt eller krævet i henhold til loven.

Hvis du giver en skriftlig anmodning om at gennemgå alle personlige oplysninger om dig, som vi har indsamlet, brugt eller oplyst, giver vi dig sådanne personlige oplysninger i det omfang det kræves i henhold til loven. Vi vil gøre sådanne personlige oplysninger tilgængelige for dig i en form, der generelt er forståelig, og vil forklare forkortelser eller koder.

Vi vil sikre, at dine personlige oplysninger holdes så præcise, komplette og opdaterede som muligt. Vi opdaterer ikke dine personlige oplysninger rutinemæssigt, medmindre en sådan proces er nødvendig. Vi forventer, at du fra tid til anden giver os skriftlige opdateringer af dine personlige oplysninger, når det er nødvendigt.

På ethvert tidspunkt kan du udfordre nøjagtigheden eller fuldstændigheden af dine personlige oplysninger, der er gemt i vores optegnelser. Hvis du med succes demonstrerer, at dine personlige oplysninger i vores optegnelser er unøjagtige eller ufuldstændige, ændrer vi de personlige oplysninger efter behov. Hvor det er relevant, overfører vi de ændrede oplysninger til tredjepart, der har adgang til dine personlige oplysninger.

Vi vil forsøge at svare på hver af dine skriftlige anmodninger senest tredive (30) dage efter modtagelsen af sådanne anmodninger. Vi vil råde dig skriftligt, hvis vi ikke kan imødekomme dine anmodninger inden for denne frist. Du har ret til at klage til den føderale privatlivskommissær med hensyn til denne frist.

Vi opkræver ikke nogen omkostninger for dig at få adgang til dine personlige oplysninger, der er gemt i vores registreringer eller for at få adgang til vores privatlivspraksis uden først at give dig et overslag over de omtrentlige omkostninger, hvis nogen.

Vi kan anmode om, at du giver tilstrækkelig identifikation til at give adgang til eksistensen, brugen eller videregivelsen af dine personlige oplysninger. Sådanne identificerende oplysninger må kun anvendes til dette formål.


KOMMUNIKATION MED USA OM VORES PRIVACY STATEMENT
Hvis du har spørgsmål, kommentarer, bekymringer eller klager over denne fortrolighedserklæring eller vores privatlivspraksis, er du velkommen til at kontakte os på info@zjmesa.com .