Hjem > Om os > terner og betingelser

Zhejiang Mesa Sanitary Co, Ltd

Vilkår og betingelser


1.GEN

1.1 MESA Bath Inc. ("MESA" eller "vores") opretholder hjemmesiden www, mesashower.com og alle relaterede hjemmesider, herunder www.zjmesa.com, til underholdning, information, uddannelse og kommunikation af brugere af hjemmesiderne (" dig "eller" din ").

1.2 Din adgang til og brug af Websiderne og meddelelser, information, data, tekst, grafik, billeder, fotografier, illustrationer, software eller andet indhold, der er tilgængelige via hjemmesiderne (samlet indholdet) er underlagt disse vilkår og betingelser ( "Vilkår og betingelser") og alle gældende love. Ved at få adgang til og gennemse webstederne accepterer du, uden begrænsning eller kvalifikation, vilkårene og betingelserne. Hvis du ikke accepterer at overholde Vilkår og betingelser, skal du ikke bruge webstederne eller få adgang til indholdet.

1.3 Hvis du har spørgsmål om nogen af disse vilkår og betingelser, bedes du sende en anmodning om præcisering til MESA ved hjælp af den medfølgende Support formular.


2.DISKLÆRINGER OG BEGRÆNSNING AF ANSVAR
2.1 Mens MESA bestræber sig på at medtage opdaterede og nøjagtige oplysninger på hjemmesiderne, leveres hjemmesiderne og indholdet "som det er" og som ledigt og enhver adgang til, brug af, ændring eller afhængighed af hjemmesiderne og Indholdet skal være på egen risiko. MESA og dets partnere, licensgivere, agenter, indholdsleverandører, tjenesteudbydere, medarbejdere, embedsmænd, direktører eller repræsentanter ("MESA-repræsentanter") på ingen måde garanterer rigtigheden af sådanne oplysninger, og MESA eller MESA-repræsentanter påtager sig intet ansvar eller ansvar for eventuelle fejl eller undladelser på hjemmesiderne, da MESA og MESA-repræsentanter ikke kan og ikke garanterer og ikke gør noget og udtrykkeligt fraskriver sig alle repræsentationer, garantier, pagter og betingelser, udtrykkeligt eller underforstået, ved lov eller på anden måde med respekt for webstederne eller indholdet, herunder: (i) eventuelle underforståede garantier og betingelser for salgbarhed, handelsmæssig kvalitet eller egnethed til et bestemt formål eller ikke-overtrædelse eller nogen underforståede repræsentationer eller garantier, der opstår som følge af ydeevne handel eller brug af handel (ii) at websteder eller indhold vil opfylde dine (eller din organisation eller virksomhedens) krav eller være kompatible med din eller din organisation eller virksomhedens) computer eller relateret udstyr, fotografisk udstyr eller software; (iii) at websteder eller indhold er nøjagtige, gyldige, pålidelige, autentiske, aktuelle eller komplette (iv) at webstederne vil fortsætte med at fungere, fungere uden afbrydelser eller være fejlfri eller (v) at din browsing af materialer, der vises på hjemmesiderne, ikke krænker rettigheder til tredjeparter, der ikke ejes af MESA.

2.2 Derudover giver MESA og MESA-repræsentanterne ingen garanti for, at websteder eller indhold er relevante eller tilgængelige til brug på ethvert sted. Adgang til websteder eller indhold fra steder, hvor indholdet er ulovligt, er forbudt. De, der vælger at få adgang til hjemmesider eller indhold fra andre steder end Canada, gør det på eget initiativ og er ansvarlige for overholdelse af lokale love.

2.3 Du er eneansvarlig og ansvarlig for alle krav og krav fra enhver anden person, der opstår i forbindelse med eller i forbindelse med din brug af hjemmesider, brugerændringer (som defineret nedenfor i afsnit 6.1) eller indhold dit brud på vilkårene og betingelserne din overtrædelse eller krænkelse af andres rettigheder eller din overtrædelse af gældende civil eller strafferetlig lovgivning. MESA og MESA-repræsentanterne fraskriver sig ethvert ansvar og ansvar for alle sådanne forhold.

2.4 Du accepterer, at du alene er ansvarlig for handlinger og kommunikation, der gennemføres eller overføres i forbindelse med din brug af websteder, brugerændringer og indhold, og at du overholder alle love, der gælder eller kan gælde for din brug af eller aktiviteter på Websiderne eller med hensyn til indholdet eller brugermodifikationerne. MESA kan undersøge forekomster, der kan indebære overtrædelser af sådanne love, og kan involvere og samarbejde med de retshåndhævende myndigheder i at retsforfølge brugere, der er involveret i sådanne overtrædelser. MESA forbeholder sig ret til altid at udlevere enhver information (herunder dine personlige oplysninger) vedrørende din brug af hjemmesider eller indhold (herunder eventuelle opfattede krænkelser af gældende lov), i hvert enkelt tilfælde som tilladt eller krævet af gældende lov, herunder som nødvendigt for at imødekomme enhver anmodning godkendt af gældende lov.

2.5 Din browsing af hjemmesiderne sker på egen risiko. Hverken MESA eller nogen anden part (herunder MESA-repræsentanter), der er involveret i at oprette, producere eller levere hjemmesiderne, er ansvarlige for ethvert tab eller skade (herunder direkte, tilfældige, følgeskader, indirekte, eksemplariske, særlige eller strafferetlige skader) af eller i forbindelse med din adgang til eller brug for eller ulejligheden, forsinkelsen af adgang til eller brug for hjemmesiden, indholdet, brugerændringerne, indholdet på en linket hjemmeside eller fejl i sådanne websteder (herunder skader som følge af udeladelser eller unøjagtigheder i sådanne websteder eller indhold eller overførsel af fortrolige eller følsomme oplysninger til eller fra sådanne websteder), selv om MESA eller MESA-repræsentanter er blevet underrettet om muligheden for sådanne skader eller tab eller hvis sådanne skader eller tab kunne forudses.

2.6 MESA og MESA-repræsentanter påtager sig intet ansvar og er ikke ansvarlige for eventuelle skader på eller vira eller anden ondsindet eller destruktiv kode, som kan inficere din (eller din organisations eller virksomhedens) computerudstyr eller anden ejendom på konto for din adgang til, brug af, downloading af eller browsing på websiderne, indholdet eller brugermodifikationerne. Dine er ansvarlige for at gennemføre tilstrækkelige procedurer og kontrolpunkter for at opfylde dine særlige krav til forebyggelse af sådan forurenende eller destruktiv kode og for nøjagtigheden af dataindgang og -udgang og for at opretholde et middel, der er eksternt til webstederne til genopbygning af eventuelle tabte data .


2.7 MESA påtager sig intet ansvar i forbindelse med autoriserede tredjepartsinstallatører af MESAs produkter i det omfang, det er tilladt i henhold til loven. MESA tager rimelige skridt til at uddanne sådanne autoriserede tredjepartsinstallatører, men handlinger, udeladelser, fejl og forsømmelighed er uden for MESA's kontrol og er den eneste autoriserede tredjepartsinstallatør ene og alene ansvar. MESA støtter ikke, garanterer eller tager ansvar for arbejdet hos nogen af de autoriserede tredjepartstjenesteudbydere eller deres agenter «. Ethvert engagement fra dig af en autoriseret tredjepartsinstallatør for arbejde er udelukkende mellem dig og en sådan tredjepart, og MESA er på ingen måde en part til eller ansvarlig under et sådant engagement for ethvert udført arbejde. Hver autoriseret tredjepartsinstallatørens garantier kan variere. MESA er ikke ansvarlig for garantier fra tredjeparts installatører, men kun sin egen garanti som producent af sine produkter.


2.8 Listingen af autoriserede tredjepartsinstallatører leveres kun til din bekvemmelighed, og inkludering af tredjepartsinstallatøren i denne liste udgør ikke en anbefaling fra MESA. Hver tredjepartsinstallatør er en uafhængig forretningsmæssig bekymring, og du bør foretage enhver undersøgelse eller undersøgelse, som du mener er passende, før du samarbejder med en eller flere af sådanne tredjepartsinstallatører.


3. SKIFTER TIL WEBSITES

3.1 MESA kan til enhver tid ændre disse vilkår og betingelser. Du er bundet af sådanne revisioner og bør derfor regelmæssigt besøge denne side for at gennemgå de nuværende nuværende vilkår og betingelser. Se venligst disse vilkår og betingelser hver gang du besøger hjemmesiderne, da den nuværende version af disse vilkår og betingelser skal gælde for det pågældende besøg. Hvis et vilkår, en betingelse eller en ændring i vilkårene og betingelserne ikke er acceptabel for dig, skal du straks afbryde brugen af hjemmesiderne. Din fortsatte brug af Websiderne, efter at sådanne ændringer er indsendt, vil udgøre accept af disse ændringer. Betingelserne gælder udelukkende for din brug af webstederne og ændrer ikke vilkårene for en anden aftale, du måtte have med MESA.

3.2 MESA kan til enhver tid uden varsel eller ansvar og af en eller anden grund opsige, ændre, suspendere eller afbryde ethvert aspekt af hjemmesiderne. MESA forbeholder sig ret til efter eget skøn at rette eventuelle fejl eller udeladelser på nogen del af hjemmesiderne til enhver tid uden varsel, men bekræfter, at den ikke har pligt til at gøre det. MESA og dets tjenesteudbydere vil også have ret til at opsige din brug af hjemmesiderne som angivet nedenfor under overskriften "Afslutning af brug"


4.COMMUNICATIONS
4.1 Med forbehold af gældende lovgivning (og i tilfælde af personlige oplysninger, kravene i fortrolighedserklæringen (som defineret nedenfor i afsnit 10.1), enhver kommunikation, der sendes af eller til dig via hjemmesider eller MESA, hvad enten det kræves af MESA eller på anden måde , er ikke-fortrolige, og MESA skal frit kunne bruge og offentliggøre indholdet af en sådan meddelelse, herunder ideer, opfindelser, begreber eller knowhow, der er beskrevet heri, til ethvert formål, herunder udvikling, fremstilling og / eller markedsføring varer og tjenesteydelser. Du accepterer ikke at hævde nogen form for ejerskab af nogen art i sådanne meddelelser (herunder ophavsret, varemærke, patent, urimelig konkurrence, moralske rettigheder eller stiltiende kontrakt) og du afstår hermed fra sådanne moralske rettigheder til fordel for MESA som samt retten til at modtage nogen økonomisk eller anden overvejelse i forbindelse med sådan kommunikation.

4.2 MESA accepterer eller overvejer ikke uopfordrede ideer, forslag eller andet materiale i ethvert format ("uopfordrede ideer"), herunder uopfordrede ideer til nye reklamekampagner, nye kampagner, nye eller forbedrede produkter eller teknologier, produktforbedringer, processer, materialer, markedsføringsplaner eller nye produktnavne. Medmindre andet er angivet skriftligt af MESA, skal du ikke sende uopfordrede ideer, herunder originale kreative billeder, forslag eller andre værker. Formålet med dette er at undgå potentielle misforståelser eller tvister, når MESA-produkter eller markedsføringsstrategier kan ligner de ideer, der er forelagt MESA. Hvis du på trods af vor anmodning om ikke at sende os dine uopfordrede ideer, sender du stadig sådanne uopfordrede ideer, og uanset indholdet af din kommunikation til MESA accepterer du, at:
Du overfører, overfører og overfører til MESA alle verdensomspændende rettigheder, titel og interesse for de uopfordrede ideer gratis og ryddet af alle belastninger, herunder i forbindelse med alle intellektuelle ejendomsrettigheder uden at yde kompensation til dig eller nogen anden, uden ansvar overhovedet og gratis fra enhver tillid eller anden forpligtelse fra MESA eller dens efterfølgere eller overdragere og
du repræsenterer og garanterer at du frafalder alle moralske rettigheder (herunder retten til at blive forbundet med uopfordrede ideer) i de uopfordrede ideer ved deres indsendelse til websteder eller MESA.

4.3 Alle oplysninger, du giver via websiderne eller i forbindelse med materiale indsendt, skal være sande, nøjagtige, aktuelle og fuldstændige og, hvis det er relevant, skal opdateres af dig straks, når der opstår ændringer i sådanne oplysninger.

4.4 MESA og dets udbydere vil stole på de oplysninger, du giver. Du vil være ansvarlig for alle tab, skader eller ekstraomkostninger, som du, MESA eller dets tjenesteydere eller andre måtte pådrage sig som følge af din indsendelse af falske, forkerte eller ufuldstændige oplysninger eller din manglende opdatering af oplysninger, som du indsende via webstederne.


5. GODKENDT BRUG
5.1 Du får et ikke-eksklusivt, ikke-overdrageligt, ikke-underlicensabelt, tilbagekaldeligt, begrænset licens til at kopiere, downloade, vise på hans / hendes computer, udskrive og bruge indholdet kun til orienteringsformål og udelukkende til: a) din egen personlige brug eller (b) din virksomheds eller virksomhedens interne brug. Medmindre andet er angivet heri, er ingen anden brug tilladt.

5.2 Alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt er meddelt af vilkårene og betingelserne, er forbeholdt MESA.


6. BEGRÆNSET BRUG
6.1 Du må ikke ændre indholdet fra formularen som vist på websiderne uden at anerkende kilden til indholdet, der er ændret ("brugerændringer"). Eventuelle brugerændringer skal kun foretages i det omfang, det er nødvendigt for at tilpasse indholdet til eget brug, din organisation eller virksomhedens interne brug, jf. Afsnit 5.1 ovenfor. Enhver brugerændring ændrer ikke, ændrer eller sletter ethvert ophavsret, varemærke, handelsnavn, servicemærke eller enhver anden proprietær meddelelse eller legende, der vises på noget af indholdet.

6.2 Du må ikke:
inkludere ethvert indhold i eller med ethvert produkt eller en tjeneste, som du eller din organisation eller virksomhed opretter eller distribuerer, medmindre MESA på anden måde er skriftligt enig
kopi ethvert indhold på dit eget eller et andet websted, medmindre MESA skriftligt er indforstået med det;
Brug hjemmesiderne på en måde, der kan skade, deaktivere, overbelaste, forringe, forstyrre sikkerheden for, påvirke eller påvirke systemets ressourcer, konti, servere, netværk, tilknyttede eller tilknyttede websteder negativt til eller tilgængelige via webstederne (herunder uploading, udstationering eller på anden måde overførsel på websider computervirus, trojanske heste, orme eller andre filer eller computerprogrammer, der er potentielt skadelige, forstyrrende eller ødelæggende, eller som kan påføre en urimelig eller uforholdsmæssig stor belastning på Websites infrastruktur eller ved hjælp af robot, edderkop eller andet automatisk program eller en enhed eller manuel proces til at overvåge, kopiere, opsummere eller på anden måde udtrække informationer fra webstederne eller indholdet helt eller delvis);
Brug hjemmesiderne, indholdet eller brugermodifikationerne på en måde, der krænker enhver anden persons juridiske rettigheder (herunder privatlivets fred og personlighed, ophavsret, moralske rettigheder og andre immaterielle rettigheder), der er ulovligt, der krænker enhver ret til MESA, dets partnere, licensgivere, indholdsleverandører, tjenesteudbydere eller entreprenører, der er forbudt i vilkår og betingelser (herunder ved at få adgang til webstederne fra et hvilket som helst sted, hvor adgangen er ulovlig eller forbudt), der er uetisk, uanstændig, offensiv ærekrænkende, nedsættende, bedragerisk, bedragerisk, skadelig, voldelig, truende, vulgær, profane, pornografisk, uanstændigt, seksuelt eksplicit, sexistisk, racistisk, hadisk, offensiv, chikanerende, invasiv af andres privatlivsrettigheder (dette omfatter udstationering af enhver materialer, der skildrer, opmuntrer, indikerer, fortaler eller har tendens til at fremkalde sådan adfærd), der ellers er anstødeligt eller som ikke respekterer andres juridiske rettigheder og interesser ;
Brug websiderne, indholdet eller brugermodifikationerne i enhver dataindsamling eller dataudvinding, herunder indsamling eller brug af oplysninger om andre brugere (herunder deres e-mail-adresser) uden deres samtykke;
poste eller indsende materiale til webstederne, der ville krænke nogen af de begrænsninger, der er fastsat i vilkårene og betingelserne
medmindre MESA på anden måde er skriftligt enig, benytter hjemmesiderne til kommercielle formål eller aktiviteter, bortset fra at indgå handelstransaktioner med MESA, herunder: (i) at sælge eller tilbyde at sælge varer eller tjenesteydelser; (ii) opfordring til annoncører eller sponsorer (iii) gennemfører konkurrencer, spil eller spil eller tilbyder præmier, priser eller andre incitamenter til nogen person; (iv) vise reklame- eller sponsorbannere, herunder dem der genereres af banner- eller linkudvekslingstjenester (v) anmodning om donationer eller (vi) brug af uautoriseret eller uopfordret junk mail, spam, kædebreve, pyramideordninger eller enhver anden form for opfordring eller
Brug hjemmesiderne på en måde, der kan: (i) skade, true, chikanere, misbruge eller skræmme enhver anden person på nogen måde eller involvere materialer, der skildrer, fremmer, opmuntrer, indikerer, fortaler eller har tendens til at anspore til at begå en forbrydelse eller andre ulovlige aktiviteter, vold, had, grusomhed eller diskrimination over for enkeltpersoner eller grupper af en eller anden grund eller enhver form for grusomhed for dyr (ii) fortynde eller afskrive MESA's navn og omdømme, eventuelle mærker (som defineret heri), partnere, licensgivere, indholdsleverandører, tjenesteydere eller entreprenører heraf, alt efter hvad som er relevant (iii) forstyrre andre persons brug og nydelse af internetsiderne eller internettet generelt (iv) resultere i omgåelse eller brud på brugergodkendelse, adgangskode, sikkerheds- eller kontrolforanstaltninger vedrørende hjemmesider eller andre internetressourcer eller computersystemer (v) skjule eller vildledende forfatter eller oprindelse af nogen besked eller kommunikation, eller som efterligner enhver person, eller som fejlagtigt angiver eller på anden vis vildledes en tilknytning til enhver anden person, herunder enhver MESA-repræsentant eller (vi) offentliggøre billeder af enhver person eller privat information om enhver person (f.eks. navne, telefonnumre, e-mail-adresser, postadresser, socialforsikring eller andet sikkerhedsnummer) uden denne persons tilladelse.

6.3 Medmindre andet er angivet heri, må intet af indholdet kopieres, videresælges, gengives, distribueres, genudgives, downloades, vises, fremsendes eller overføres i nogen form eller på nogen måde, herunder elektronisk, mekanisk, fotokopiering, optagelse eller på anden måde uden forudgående skriftlig tilladelse fra MESA eller den intellektuelle ejendomsretsejer.

6.4 Du må ikke, uden skriftlig tilladelse fra MESA, "spejle" noget indhold på en anden server.


7. EJENDOMSOPLYSNINGER
7.1 Du accepterer, at alt indhold er beskyttet af ophavsret (enten registreret eller oprettet ved fælles ret eller i henhold til gældende civilret) og ejet eller kontrolleret af MESA. Du skal anerkende kilden til ethvert indhold, som du bruger i overensstemmelse med vilkårene og betingelserne.

7.2 Oplysninger om ophavsret og tilladelse er tilgængelige efter anmodning eller som angivet på hjemmesiderne. Enhver uautoriseret kopiering, omfordeling, gengivelse eller ændring af webstederne eller indholdet af enhver person kan være en overtrædelse af varemærker og / eller ophavsretlige love og kunne underkaste en sådan person retlige forholdsregler. Du accepterer at overholde alle love om ophavsret over hele verden i din brug af websteder og indhold og for at forhindre uautoriseret kopiering af indholdet.

7.3 Visse navne, ord, titler, sætninger, logoer, ikoner, grafik eller design på hjemmesiderne udgør varemærker, handelsnavne, handelsbeklædning og / eller tilhørende produkter og tjenester fra MESA, dets partnere, enhver licensgiver, indholdsleverandør, tjenesteyder eller entreprenør af MESA eller enhver anden tredjepart (kollektivt "Marks") og kan være beskyttet i Canada eller andre steder, og deres visning på hjemmesiderne overfører ikke eller skaber nogen licens eller andre rettigheder i Marks. Enhver brug af nogen af Marks, helt eller delvist, der er tilgængelige via Websiderne uden forudgående skriftlig tilladelse fra MESA eller en sådan tredjepart, er strengt forbudt.

7.4 MESA respekterer andres immaterielle rettigheder. Hvis du mener at dit arbejde er blevet kopieret og vises på hjemmesiderne på en måde, der udgør en krænkelse af dine intellektuelle ejendomsrettigheder, bedes du venligst underrette os ved hjælp af det medfølgende supportformular. MESA forbeholder sig retten til at fjerne indhold, der krænker andres immaterielle rettigheder, og at opsige brugen af hjemmesiderne som angivet nedenfor under overskriften "Afslutning af brug".


8. SKADER
8.1 Du vil skadesløse og holde MESA eller MESA-repræsentanter ("Skadesløse Partier") uskadelige fra og imod eventuelle krav fra tredjeparter, der opstår som følge af din brug af de oplysninger, der er adgang til fra hjemmesiderne, og enhver overtrædelse af Vilkår og Betingelser fra dig , herunder enhver brug af indholds- eller brugerændringer, undtagen som udtrykkeligt godkendt i vilkårene og betingelserne. Du accepterer, at de Skadesløse Parter ikke har noget ansvar i forbindelse med en sådan overtrædelse eller uautoriseret brug eller modifikation, og accepterer at fritage alle erstatningskrav, skadeserstatning, domme, priser, omkostninger, udgifter og advokaters gebyrer for de skadesløse parter i forbindelse hermed.


9. LINKEDE WEBSITER OG FRAMING
9.1 Visse links på hjemmesiderne kan tage dig til andre hjemmesider. MESA giver kun disse links som en bekvemmelighed. MESA er ikke ansvarlig for indholdet af sådanne linkede sider. MESA yder ingen garanti eller garanti for, og giver ikke tilslutning eller godkendelse af nogen sammenkædede websteder, de oplysninger der fremgår derpå eller nogen af de beskrevne produkter eller tjenester. Skulle du forlade hjemmesiderne via et link indeholdt heri og se indhold, der ikke leveres af eller på vegne af MESA, gør du det på egen risiko, og det er dit ansvar at tage alle beskyttelsesforanstaltninger for at beskytte vira og andre destruerende elementer .

9.2 Du får en begrænset, ikke-eksklusiv ret til at oprette et hyperlink til hjemmesiderne. Du er enig i, at hvis du linker andre hjemmesider til webstederne, skal sådanne andre hjemmesider ikke (a) oprette rammer omkring nogen del af websiderne eller bruge andre teknikker, der ændrer den visuelle præsentation af hjemmesiderne; (b) indebærer, at MESA godkender dig eller enhver anden person (herunder din organisation eller virksomhed) eller dig eller en anden persons produkter eller tjenester (c) uden forudgående skriftligt samtykke fra MESA, indebære en tilknytning mellem dig eller enhver anden person eller dig eller en anden persons produkter eller tjenester og MESA (d) misforstå forholdet mellem dig eller enhver anden person med MESA eller fremlægge falske, vildledende, nedsættende, ærekrænkende eller ellers skadelige oplysninger eller indtryk på MESA eller nogen af dets produkter eller tjenester eller (e) indeholder materialer, der kan fortolkes som ubehagelige, skadelige, stødende eller unøjagtige eller i øvrigt overtræder vilkårene og betingelserne (herunder afsnit 6 (begrænsede anvendelser)).


10. PRIVATIVITET
10.1 MESA respekterer din ret til privatlivets fred. Alle oplysninger, som MESA kan indsamle via webstederne om dig under dit besøg på hjemmesiderne, er underlagt MESAs fortrolighedserklæring, som er indarbejdet ved henvisning til vilkårene og betingelserne ("Beskyttelse af personlige oplysninger").


11. JURISDIKTION
11.1 Hjemmesiderne er hostet på servere, der er bosiddende i provinsen Quebec, Canada, og webstederne kontrolleres af MESA fra provinsen Quebec, Canada. Ved at få adgang til websiderne accepterer du, at denne aftale er dannet i provinsen Quebec, Canada, og at alle spørgsmål i forbindelse hermed er underlagt loven i provinsen Quebec og Canadas lovgivning uden hensyntagen til lovkonflikter hovedpersoner deraf.

11.2 Enhver tvist mellem MESA og dig eller enhver anden person, der opstår i forbindelse med eller relateret til Websites, Indhold, Vilkår og Betingelser, enhver transaktion via Websiderne eller enhver beslægtet sag skal løses inden Courts of the Province of Quebec , Canada, der sidder i byen Montreal ("Courts"), og du hermed uigenkaldeligt fremsætter og hævder disse domstolers eksklusive jurisdiktion for så vidt angår en sådan tvist.


12. BEGRÆNSNING AF ANVENDELSEN
12.1 Hvis du overtræder nogen bestemmelse i Vilkår og betingelser, kan du ikke længere bruge webstederne eller det relevante indhold, der stilles til rådighed via hjemmesiderne. MESA skal efter eget skøn afgøre, om vilkårene og betingelserne er overtrådt.

12.2 MESA eller dets udbydere kan til enhver tid og af en eller anden grund med eller uden grund og efter eget skøn straks: (i) suspendere eller opsige (helt eller delvist) din tilladelse til at bruge hjemmesiderne (ii) suspendere, opsige, fjerne eller permanent slette og ødelægge, som det er relevant, nogen af dine: (A) URL, IP-adresse eller domænenavn; eller (B) ethvert materiale, som du eller andre måtte have indsendt eller sendt til nogen eller alle hjemmesider; (iii) begrænse adgangen til de materialer, der er indsendt eller sendt til hjemmesiderne og (iv) bære dig fra enhver fremtidig brug af hjemmesiderne alt uden forudgående varsel eller ethvert ansvar til dig eller enhver anden person, og du accepterer at overholde alle sådanne foranstaltninger.


13. ANDET
13.1 Hvis en kompetent domstol med en eller anden grund finder, at en bestemmelse i Vilkår og betingelser eller en del heraf er ulovlig, ugyldig eller af en eller anden grund uhåndhævelig, skal denne bestemmelse håndhæves i det omfang, det er tilladt for at gennemføre hensigten af vilkårene og betingelserne, og resten af vilkårene vil fortsætte i fuld kraft og virkning. MESAs undladelse af at insistere på eller håndhæve strenge resultater af enhver bestemmelse i Vilkår og Betingelser eller enhver ret, må ikke fortolkes som en frafald af en sådan bestemmelse eller ret. Du og MESA er uafhængige entreprenører, og intet agentur, partnerskab, joint venture, ansættelsesforhold eller franchiseforhold er beregnet eller skabt af vilkårene og betingelserne eller brugen af websteder eller indhold af dig.

13.2 Vilkår og betingelser (herunder fortrolighedserklæringen) udgør hele aftalen mellem MESA og dig med hensyn til emnet herom og erstatter alle meddelelser, repræsentationer eller aftaler, enten mundtligt eller skriftligt, mellem MESA eller dets partnere og dig med respekt til dette emne. I tilfælde af konflikt mellem fortrolighedserklæringen og vilkårene og vilkårene gælder, at fortrolighedserklæringen gælder.

13.3 Bestemmelserne i vilkår og betingelser vil være til gavn for og være bindende for MESA og eventuelle tjenesteudbydere, som det er relevant, og deres respektive efterfølgere og tildelinger, samt dig og dine arvinger, eksekutorer, administratorer, efterfølgere og personlige repræsentanter. Du må ikke overdrage Betingelserne eller dine rettigheder og forpligtelser i henhold til Betingelserne uden udtrykkelig skriftligt samtykke fra MESA, som kan tilbageholdes i MESA's eget skøn. MESA og dets tjenesteudbydere kan tildele disse vilkår og betingelser og deres respektive rettigheder og forpligtelser i henhold til disse vilkår og betingelser uden dit samtykke.